PRAN AKSYON POU LIBÈTE

NOU TRAVAY DI AK CHAK JOU POU KOMINOTE NOU AK FANMI NOU.

Floridyen atravè eta a tout dakò: nou apresye libète. Nou kwè nan libète a jwenn travay epi fè peye ase yo pouswiv rèv nou, pran swen nan fanmi nou yo, fè pwòp chwa repwodiksyon swen sante nou an epi yo bay yon avni ki pwomèt pou timoun nou yo. Nou kwè nan libète a yo ka resevwa swen lè nou malad, yo epi ak libète a kenbe fanmi nou antye ak ansanm.

Nou tout pare pou chanjman nan Florid ak toupatou nan peyi a. Ane sa a, se pou nou travay ansanm pou fè chanjman nan eta nou an yon reyalite.

Enskri anba a pou kòmanse

Ou byen konprann epi mwen dakò ke lè yo bay imel ou, ou ka kontakte nan tan kap vini la pa imel pa SEIU Florida oswa lòt òganizasyon ak ki nou pataje imel ou. Nimewo mobil ou konsanti pou yo te kontakte sou telefòn selilè ou lè l sèvi avèk otomatik dialing teknoloji ak Center for Community Change Action; Community Change Voters; ColorOfChange PAC; Planned Parenthood Action Fund, Planned Parenthood Votes, Florida Alliance of Planned Parenthood Affiliates, Florida Planned Parenthood PAC, ak tout lòt Planned Parenthood organizations; Service Employees International Union (SEIU), SEIU Florida State Council, ak tout lòt SEIU moun nan lokalite avek afilye; iAmerica Action; Fight for $15; New Florida Majority; FLIC Votes, Inc.; ak Organize Now, Inc. avek na pwoblèm yo ak opòtinite yo patisipe nan travay yo. PA bay nimewo mobil ou si ou pa dakò. Tèks STOP anile tèks lavni soti nan ki moun k. Tèks HELP pou konkou. Msg & done pousantaj ka aplike.

Dat Enpòtan:

 • Enskripsyon dat limit elektè:

  Primè: LENDI, JIYE 30

 • Primè Eleksyon:

  Peryòd vòt bonè: OUT 18 – 25

  Jou Eleksyo: MADI, 28 OUT

 • Vote-pa-Mail Dat limit aplikasyon:

  Dat limit eleksyon primè:
  MEKREDI, 22 OUT

 • Vote-pa-Mail Bilten Vòt Retounen:

  Retounen nan Sipèvizè Eleksyon an JOU ELEKSYON 7PM

Rete jiska Dat!

Tèks CONNECT pou 787753

Imèl vol@sylo.us